11-328378      info@tse-pu.mn
link 1
link 3
MNC суваг

Эрэгтэйчүүдийн-анатом

Эрэгтэйчүүдийн-анатом

Hirsuties papillaris penis буюу тээрхийний тойрч байрласан хөхлөгүүд нь хэвийн бүтэц юм.Энэ нь ямар нэг халдварт  өвчин, хавдар биш. Хүний хөхлөнцөр вирусээр үүсгэгдсэн үү ургацагтай андуурдаг.