11-328378      info@tse-pu.mn
link 1
link 2
link 3

Хөвчрөлийн хямрал буюу бэлгийн сулрал

Эрчүүдийн бэлэг эрхтэн хөвчрөхгүй байх, хөвчирсөн ч дорхноо буух, хэт түргэн дур тавих, эсвэл дур тавихад үүсэх хүндрэл зэргийг бэлгийн амьдралын хямрал гэж  нэрлэж болно. Гэхдээ сексийн хувьд хүндрэл байна уу,? хэт түргэн эсвэл удаан дур тавьж байна уу? гэдгийг ямарваа нэг ...
» Дэлгэрэнгүй

Бэлгийн-сулрал

         Эрчүүдийн бэлэг эрхтэн хөвчрөхгүй байх, хөвчирсөн ч дорхноо буух, хэт түргэн дур тавих, эсвэл дур тавихад үүсэх хүндрэлийг хөвчрөлийн хямрал буюу бэлгийн сулрал  гэж  нэрлэж болно.Бэлгийн ажил нь бэлгийн дуршил (либидо), ...
» Дэлгэрэнгүй