11-328378      info@tse-pu.mn
link 1
link 3
MNC суваг

Шовх үзүүрт ургацаг(кандилома)

     Шовх үзүүрт ургацаг (кондилома) -  бэлэг эрхтэн, хошного, заримдаа амны арьс салст дээр арьсны өнгөтэй тахианы залаа эсвэл цэцэгт байцаа мэт ургацаг гардаг хүний папиллома вирусээр (HПВ) үүсгэгддэг вирусын халдварт өвчин юм. НПВ нь 100 гаруй төрөл ба...
» Дэлгэрэнгүй