11-328378      info@tse-pu.mn
link 1
link 3
MNC суваг

ТӨМСӨГ БА ТӨМСӨГНИЙ ДАЙВРЫН ҮРЭВСЭЛ/орхоэпидидимит/

ТӨМСӨГ БА ТӨМСӨГНИЙ ДАЙВРЫН ҮРЭВСЭЛ/орхоэпидидимит/Ихэвчлэн 16-40 насны бэлгийн амьдрал ид явагдаж байгаа эрчүүдэд орхоэпидидимит буюу төмсөг дайврын үрэвсэл тохиолддог. Төмсөгний дайврын үрэвсэлийг явцаар нь хурц, архаг ,сэдрэлтэй гэж ангилна.Үүсгэгчээр нь өвөрмөц ба өвөрмөц бус үүсгэгчтэй гэж ангилдаг.Өвөрмөц бус үүсгэгч нь: - ...
» Дэлгэрэнгүй

ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ХОРГҮЙ ТОМРОЛ

ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ХОРГҮЙ ТОМРОЛТүрүү булчирхай маань дааврын хамааралтай эрхтэн бөгөөд тестостерон дааврын нөлөөгөөр үйл ажиллагаа нь идэвхижин сайжирдаг. Метаболитик синдромтой, таргалалт, чихрийн шижин, насжилттай холбоотой дааврын дутагдал, эрчүүдийн цэвэршилт тестостерон дааврын дутагдалтай хүмүүст түрүү б...
» Дэлгэрэнгүй

ЦЭВЭРШИЛТ, ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ХОРТОЙ ХАВДАР

Зөвхөн эрэгтэйчүүдэд тохиолдох түрүү булчирхайн хорт хавдар нь цус, тунгалгийн шингэнээр дамжин бусад эрхтнүүд, ясанд хавдрын үсэрхийлэл өгдөг хавдар. Эрсдэлт хүчин зүйлс•    Нас /70аас дээш насны/•    Арьсны өнгө /өнгөт арьстан бусдаа...
» Дэлгэрэнгүй

ЦЭВЭРШИЛТ, ШЭЭСНИЙ ЗАМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ШЭЭС ЗАДГАЙРАХ

Эрэгтэйчүүдэд шээсний доод замын өөрчлөлт голдуу тохиолдоно. Эр бэлгийн дааврын өөрчлөлтөөс хамааран түрүү булчирхай хэмжээгээр томорч /түрүү булчирхайн хоргүй болон хортой хавдрыг үз/ давсагны булчин байнгын агшилтын байдалд байж шээс дусагнах, өвдөлттэй шээх, шөнө шээх, дут...
» Дэлгэрэнгүй

ЦЭВЭРШИЛТ, БЭЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯМРАЛ

Ерөнхий ойлголт:Бэлгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх 4 үндсэн хүчин зүйл байдаг гэж үздэг. 1.    Сэтгэл зүйн хүчин зүйл2.    Бэлгийн хамтрагчийн хүчин зүйл3.    Биологийн анагаах ухааны хүчин зүйл4.    Нийгэм соёлын хүчин зү...
» Дэлгэрэнгүй

ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЦЭВЭРШИЛТИЙН ХАМ ШИНЖ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Эрэгтэй хүнд нас ахихын хирээр бэлгийн дааврын хэмжээ буурч үүнтэй хамааралтайгаар бие мах бодид болон сэтгэл санааны хувьд өөрчлөлтүүд гарахыг цэвэршилтийн хам шинж гэдэг. Цэвэршилт нь олон янзын нэр томьёоны дор ном хэвлэлүүдэд бичигддэг ба дурдвал: андропауз, эрэгтэйчүүдийн ме...
» Дэлгэрэнгүй